Witam

Strona ta poświęcona jest znanym absolwentom III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Można tutaj znaleźć nieco informacji na temat tych osób. Jestem przekonany, że większość z nich znacie!
Życzę miłej lektury!

III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

nowoczesna szkoła z dużymi tradycjami

Gmach szkoły wybudowano w 1903 r. według planów architekta J. Chrzanowskiego. Historia naszego liceum sięga roku 1918 r., kiedy to zostało powołane jako Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Anny Jagiellonki - była ośmioklasową szkołą średnią, przekształconą później w czteroklasowe gimnazjum z dwuletnim liceum. Podczas II wojny światowej szkoła służyła niemieckiemu okupantowi, potem budynek został wykorzystany jako szpital. Naukę przywrócono już w lutym 1945 r., a w 1948 r. wprowadzono nowy system szkolny oparty o obowiązkową siedmioklasową szkołę podstawową, na podbudowie której powstało czteroletnie liceum ogólnokształcące. Jadnakże według ówczesnych władz nie mogło ono nosić imienia Anny Jagiellonki. Dlatego też nadano mu nazwę III Liceum Ogólnokształcącego, a dopiero w 1971 r., w 500-letnią rocznicę polskiego astronoma, uczyniono patronem szkoły Mikołaja Kopernika.

Dzisiejszy "Kopernik" to już inna szkoła, wybiegająca w przyszłość, poszerzająca swoje horyzonty i otwarta na świat. Uczniowie "Kopca" mają teraz możliwość pobierania nauki w najlepszych warunkach, poszerzania swoich horyzontów czy integracji z młodzieżą europejską dzięki wymianie międzynarodowej. Nasza szkoła na stałe zapisała się w dziejach Kalisza. Wychowała całe pokolenia inteligencji, a także została wyróżniona Honorową Odznaką Miasta Kalisza.